Łapaj Redakcję i Korektę!

Korekta jest jedną z kluczowych faz procesu wydawniczego. To na tym etapie wyłapywane są błędy literowe, gramatyczne, stylistyczne i interpunkcyjne. Duża ilość błędów językowych nie świadczy dobrze o Autorze tekstu. Sugeruje brak dokładności i profesjonalizmu, a czasem nawet szacunku wobec odbiorcy.

Drobna literówka nie spowoduje od razu katastrofy w zdaniu. Zdarza się jednak, że przecinek postawiony w złym miejscu, błąd gramatyczny czy niewłaściwa składnia, zaburzają jego porządek i utrudniają zrozumienie tekstu.  

Fundamentalne znaczenie ma redakcja tekstu. Zadaniem fachowej redakcji jest zadbanie o to, by tekst był spójny, logiczny i poprawny pod względem merytorycznym. W jej ramach dokonywane są także niezbędne poprawki, które zwiększają atrakcyjność przekazu, sprawiając, że jest on zrozumiały i ciekawy.

Dopiero połączenie tych dwóch zabiegów – korekty oraz redakcji językowej – spowoduje, że Twój tekst będzie zrozumiały, atrakcyjny i profesjonalny.

W ramach korekty językowej oferujemy poprawianie błędów:

 • ortograficznych,
 • interpunkcyjnych,
 • stylistycznych i składniowych,
 • językowych i powtórzeń (wraz z sugestią zamienników).

W ramach redakcji tekstu mieści się korekta, a dodatkowo:

 • poprawianie stylu i szyku zdań,
 • ocena logiczności wywodu,
 • wygląd i układ tekstu – formatowanie (w tym: akapity, wcięcia, interlinie, ujednolicanie zapisów i wyróżnień),
 • boldowanie tekstu,
 • komentarze z uwagami,
 • sprawdzanie poprawności nazw, nazwisk, skrótów i innych zapisów,
 • podpowiedzi, które pomogą udoskonalić tekst,
 • redakcja przypisów i bibliografii.

Twoja książka, artykuł, treści na stronie internetowej czy przygotowany właśnie e-book wymagają fachowej korekty i/lub redakcji?

Zapraszamy Cię serdecznie do kontaktu!